Lions

Følg os:

 

Email: budolfi@lionsbudolfi.dk

 

Lions Club Aalborg Budolfi

 

Lions Club Aalborg Budolfi blev dannet 18. januar 1964 og fik navn efter Aalborgs domkirke Budolfi.

Kirken er opkaldt efter den engelske helgen for skibsfart Sankt Botholphus.

Sankt Budolfi er derfor afbilledet på klubbens banner, stående med kirken i den ene hånd og et skib symboliserende skibsfarten i den anden hånd.

 

Lions Club Aalborg Budolfi fungerer som alle Lions klubber verdenen over som en non-profit humanitær hjælpeorganisation på linje med Røde Kors.

 

Lions Club Aalborg Budolfi en sammenslutning for mænd, hvorfor der udelukkende optages mænd.

For ægtefæller findes der en Lionesse Club, der deltager i mange af Lions Club Aalborg Budolfis aktiviteter og arrangementer.

 

Der afholdes klubmøder hver tredje onsdag i månederne september til juni.

Udover klubmøderne afholdes der møder i bestyrelsen og i Gruppe 1 - Aktivitetsudvalget og Gr 2 - Program- udvalget en gang om måneden inden det kommende klubmøde.

 

Lions Club Aalborg Budolfi ledes af en bestyrelse bestående af: Klubbens præsident og vicepræsident for det igangværende klubår - sidste klubsårs præsident – klubmesteren – sekretær - kasserer – tailtwister og evt. tilknyttet bestyrelsesmedlem.

 

Lions Club Aalborg Budolfi har som hovedaktivitet det årlige julemarked i weekenden hvor første søndag i advent er.

Der uddeles normalt donationer i forbindelse med julemarkedet. gennem årene er der uddelt millioner til forskellige gode formål.

 

Lions Club Aalborg Budolfi er en ud af 48.748 Lions klubber i 207 lande over hele verdenen.

I Danmark er der over 7.200 medlemmer fordelt på 313 klubber.

Lions klubberne i Danmark er opdelt i 3 Distrikter - 106A - 106B - 106C.

Hvert distrikt er opdelt i en række Zoner.

Lions Club Aalborg Budolfi er medlem i Distrikt 106B, der dækker den nordlige del af Jylland i en linje, der går fra syd for Århus over til Ringkøbing Fjord er opdelt Zoner.

 

Distrikt 106B er opdelt i 13 Zoner. Lions Club Aalborg Budolfi er medlem af Zone 6.

 

Lions Club Aalborg Budolfi har klubnummer 263 i Danmark og 20.205 på verdensplan.

 

Se medlemsoversigt over Lions Club Budolfi på efterfølgende side.

 

 

Historien om Lions Club International

 

The International Association of Lions Clubs blev grundlagt i 1917 af Melvin Jones. Det skete i Chicago, Illinois, USA.

 

I dag er lions en verdensomspændende organisation. Der er lions i 207 lande eller geografiske områder, og der er over 48.748 klubber med ca. 1,4 mio. medlemmer.

 

Melvin Jones, der var forsikringsmand, havde i et par år været medlem af "Business Circle", en forening, hvis primære formål var at gavne medlemmernes egne interesser. Han så de store latente kræfter, medlemskredsen repræsenterede. Disse kræfter ville han organisere i en større enhed for uselvisk humanitært arbejde gennem de lokale, eksisterende klubber.

Han fremlagde sine ideer i sin egen klub. Forslaget var dristigt, men det fik tilslutning, og i de følgende år fik han god brug for sit nærmest geniale organisationstalent.

 

Den 7. juni 1917 blev ”The International Association of Lions Clubs” (Lions Clubs International)

stiftet i Chicago. Stiftelsen af lions skete ved at slutte en række ”Business Clubs” sammen, og formålet var fra starten at forene klubbernes medlemmer i et uegennyttigt arbejde i klubbens naturlige virkeområde for de medmennesker, der havde behov for hjælp.

 

Melvin Jones var født på Fort Thomas i Arizona i 1879 og virkede som generalsekretær for lions næsten helt frem til sin død i 1961. Han var gift med Rose Freeman, der hjalp til som hans sekretær, indtil hun døde i 1954. I juni 1956 blev han gift med Lillian M. Radigan.

 

Den første verdenskongres, Convention, blev afholdt i Dallas i 1917, og den er blevet modellen for alle senere Conventions. Få år senere var der oprettet klubber i Canada, og i slutningen af 20-erne dækkede man store dele af Mellem- og Sydamerika. Ja selv i Kina var der klubber.

 

I 1948 kom lions til Europa, hvor den første klub blev chartret i Stockholm den 24. marts 1948, og Sverige blev betegnet som distrikt MD 101. Lions kom til Danmark i 1950, hvor Lions Club København blev chartret den 15. september 1950, og Danmark fik betegnelsen Multipeldistrikt 106.

 

Danmark har i dag ca. 313 klubber med over 7.200 medlemmer, heraf fem

Lions hovedkontor i Oak Brook på Færøerne og fem klubber i Grønland.

 

 

Copyright @ All Rights Reserved